www.dinboligcoach.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                         

Kirsten Vengsgaard

Bygningsarkitekt MAA og certificeret life- og businesscoach.

 

Når vi køber hus, køber vi så samtidig drømmen om det ideelle liv, vi i fantasien ser udspille sig i netop det hus? Et smukt hjem som rammen om den ideelle livsførelse?

 

Hvad nu hvis de behov og de tvivlsspørgsmål, der ligger gemt under overfladen ikke er tilgodeset i tide? Bliver livsførelsen så ideel? Eller bliver det begyndelsen til en virkelighed, som ligger langt fra drømmetilværelsen? Tænk efter.

 

                                                                                              Trækker drømme og virkelighed i hver sin retning? 

Problemstillingerne er mange i forbindelse med køb, salg, flytning, omstrukturering af boligen.

Alle disse former for forandring kan være stærkt ressourcekrævende, mentalt belastende og byde på udfordringer, der komplicerer dit liv frem for at forenkle det.

 

Hvorvidt drøm og virkelighed kommer til at hænge sammen, afhænger af det indgående mentale forarbejde, der med fordel kan gå forud for enhver transaktion vedrørende boligen.

 

Bliv coachet til at træffe det rette valg vedrørende køb af ny bolig, ombygning, tilbygning, renovering, indretning, klargøring af boligen før salg eller nybyggeri.

 

Ideen er via coachingen, at finde frem til den optimale løsning, der på bedste vis afspejler det, du

inderst inde drømmer om, idet  etablerede værdier og overbevisninger bliver udfordret og sat i perspektiv og tvivlsspørgsmål besvaret.

 

Boligcoaching hjælper dig til større indsigt omkring indre værdier, giver overblik, hurtigere afklaring, fremmer beslutningsprocessen, gør dig handlingsorienteret og bedst af alt, den skaber entusiasme og glæde under og efter forløbet. Boligcoaching er behovsanalyse på et dybere plan.

Hensigten er at undgå tab af økonomiske såvel som menneskelige ressourcer.

 

De 6 trin, der anvendes i coachingsessionen er:

Afklaring af mål og forhindringer, opbygning af motivation, brydning af mønster, opbygning af 

alternativ og plan samt afslutning.

 

                                 

   
                                          Kirsten Vengsgaard   •                 mobil: 26 13 30 25   •                 e-mail adr.: kirsten@dinboligcoach.dk